Ania z Zielonego Wzgórza
Świat Ani Shirley
 
Ania z Zielonego Wzgórza

WOJEWÓDZKA i MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w RZESZOWIE
FILIA nr 6, ul. Podwisłocze 6

Festiwal Literacki

"Ania z Zielonego Wzgórza - 100 lat powieści"

23 kwietnia 2008 r.
w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich
Filia Nr 6
przeprowadziła turniej czytelniczy: 

"Z Anią z Zielonego Wzgórza w szkole"


Celem turnieju było uczczenie obchodów setnych urodzin Ani Shirley, popularyzacja twórczości Lucy Maud Montgomery wśród dzieci i młodzieży oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci w oparciu o lekturę.

W turnieju wzięli udział uczniowie klas czwartych i szóstych Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie. Uczestnicy podzieleni byli na 4 zespoły:

- zespół Ani Shirley

- zespół Diany Barry


- zespół Mateusza Cuthberta


- zespół Gilberta Blythe


Członkowie poszczególnych zespołów musieli wykazać się znajomością tekstu, zdolnościami literackimi, plastycznymi. Przeprowadzali wywiady z bohaterami powieści, ustalali atrybuty charakterystyczne dla danej postaci oraz odpowiadali na pytania.


Kulminacyjnym punktem turnieju było wykonanie projektu okładki do nowego wydania powieści „Ani z Zielonego Wzgórza" z uwzględnieniem prezentowanego bohatera powieści. 

Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwała komisja konkursowa, która uwzględniając zgodność z regulaminem, wiedzę, wyobraźnię i pomysłowość uczestników w realizacji poszczególnych zadań, zdecydowała przyznać zwycięskim zespołom nagrody książkowe i symboliczne pamiątki.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Komisja, w podziękowaniu za pracę, została katalońskim zwyczajem obdarowana symboliczną różą.


Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju, mamy nadzieję, że turniej stanowił atrakcyjną formę sprawdzenia stopnia znajomości powieści ” Ania z Zielonego Wzgórza”, wdrożył zasadę uczenia się przez zabawę oraz stworzył okazję do zdrowej rywalizacji .

Biblioteka wyraża podziękowanie Wydawnictwu Literackiemu - wyłącznemu wydawcy na polskim rynku książek L.Montgomery za ufundowanie nagród książkowych i symbolicznych pamiątek.

 

Ania z Zielonego Wzgórza